Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

...bakvänt...

Posted by
larans (Lund, Sweden) on 6 February 2015 in Lifestyle & Culture and Portfolio.

...blir livet lite nu när inte fönsterutmaningen finns längre på Susannes bilder.
Här är min "tackbild" som jag aldrig fick möjlighet att publicera trots enträget tjatande om temat "bakvänt". :-)

Här är en länk till alla mina fönsterbilder på Susannes fyndiga, aktuella och varierande teman.
Tack Susanne!

Words create stories,
pictures create worlds.
All Rights Reserved © Lars Anshelm. If you wish to use any of my photos, just contact me.