Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

...maskinellt fönster..

Posted by
larans (Lund, Sweden) on 9 September 2011 in Business & Industry and Portfolio.

Ännu ett bidrag från Svart a Bergen från mig också.
Det underlättar onekligen att hitta fönstermotiv när man kan skugga Susanne så här på jobbets studieresor. :-)
Se fler fönsterbilder på Susannes fotoblogg på veckans tema: Maskinellt här.

Words create stories,
pictures create worlds.
All Rights Reserved © Lars Anshelm. If you wish to use any of my photos, just contact me.