Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

...dansant...

Posted by
larans (Lund, Sweden) on 3 February 2012 in Documentary & Street and Portfolio.

10 grader kallt när bilden togs idag, så det vill till att dansa på där inne för att få upp värmen!
Fler dansanta fönster ser ni här hos Susanne.

Words create stories,
pictures create worlds.
All Rights Reserved © Lars Anshelm. If you wish to use any of my photos, just contact me.