Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

...ornitologiskt fönster...

Posted by
larans (Lund, Sweden) on 6 April 2012 in Plant & Nature and Portfolio.

Fågeltornets fönster med utsikt över Krankesjön. Mer ornitologiskt fönster kan väl vara svårt att hitta! :-)
Här kan du se fler ornitologiska fönster på Susannes fotoblogg.

Words create stories,
pictures create worlds.
All Rights Reserved © Lars Anshelm. If you wish to use any of my photos, just contact me.