Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

...in a hurry...

Posted by
larans (Lund, Sweden) on 21 September 2012 in Documentary & Street and Portfolio.

...erotiskt fönster...
En nytagen bild från Helsingör i förra helgen inspirerade mig till att föreslå det här temat till Susanne. Vad kul att det fick bli erotiskt fönster så att jag kunde använda en aktuell bild.
Här kan du se fler erotiska fönster på Susannes fotoblog.

Words create stories,
pictures create worlds.
All Rights Reserved © Lars Anshelm. If you wish to use any of my photos, just contact me.