Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

...restful...

Posted by
larans (Lund, Sweden) on 19 October 2012 in Documentary & Street and Portfolio.

"Hear the sough of rain............."Hör suset av regn.
I whisper a secret .....................Jag viskar en hemlighet
so that I can get in.".................för att nå in dit."


"The sun is low now.................."Solen står lågt nu.
Our shadows are giants..............Våra skuggor är jättar.
Soon all will be shadow."............Snart är allt skugga."

Haikus by Tomas Tranströmer

Photos from The World Wide Photowalk 2012 in Lund, Sweden.
See more photos from the walk here.

Vilsamt fönster
Ett stilla regn. en god bok, ett tyst kyrkorum- visst kan de vara stillsamma, tillsammans eller var för sig.

Vil du se fler bilder från Photowalken i Lund så finns både några av Sussannes och mina bilder här/
Här kan du se fler vilsamma fönster på Susannes fotoblogg.

Words create stories,
pictures create worlds.
All Rights Reserved © Lars Anshelm. If you wish to use any of my photos, just contact me.