Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

...datoriserade fönster...

Posted by
larans (Lund, Sweden) on 9 November 2012 in Architecture and Portfolio.

Det här är fönsterna på den långa överbyggnaden av fjärrtågsspåren på Berlin Hauptbanhof, över 300 m lång. Fönsterna är integrerade med ett solcellssystem som syns här, och som naturligtvis måste vara datoriserat!
Dessutom tror jag där finns ett ventilationssystem som kan öppna vissa av fönsterna, säkert också datoriserat!
Här kan du se fler datoriserade fönster!

Words create stories,
pictures create worlds.
All Rights Reserved © Lars Anshelm. If you wish to use any of my photos, just contact me.