Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

...optical illusions...

Posted by
larans (Lund, Sweden) on 22 March 2013 in Architecture and Portfolio.

...and Visual Phenomena in some lovely windows in Ärösköping in Denmark.

Optiskt fönster
Det finns inte en bättre plats än i Ärösköping på Ärö i Danmark när det gäller att hitta vackra och spännande fönster (och dörrar dessutom om man så önskar). Här blir det spännande optiska fenomen i de vackert buktiga fönsterna!
Fler optiska fönster ser du här på Susannes foton.

Words create stories,
pictures create worlds.
All Rights Reserved © Lars Anshelm. If you wish to use any of my photos, just contact me.