Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

...guarded...

Posted by
larans (Lund, Sweden) on 19 April 2013 in Documentary & Street and Portfolio.

De här fönsterna vid Rosenbad är ju bevakade på många sätt; fotografen från TV, säkerhetsvakten vid ingången, och chauffören på ambassadbilen. Orsaken? Statsbesök från Tyskland, presidentens fru tror jag det var. (Fanns det inte en tidigare "fönsterbild" från Gamla Stan där hon fanns med?)
Fler bevakade fönster kan du upptäcka på Susannes foton ... om du kan ta dig förbi säkerhetsspärrarna! :-)

Words create stories,
pictures create worlds.
All Rights Reserved © Lars Anshelm. If you wish to use any of my photos, just contact me.