Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

...up the wall...

Posted by
larans (Lund, Sweden) on 14 June 2013 in Documentary & Street and Portfolio.

...uppåt vägarna...
Högt däruppe, i ett fönster i muren, har den lilla katten full koll på vad som händer nedanför i den llilla gränden i Hvar stad.

Fler fönster på veckans tema "Uppåt" kan du se från i kväll på Susannes foton.

Words create stories,
pictures create worlds.
All Rights Reserved © Lars Anshelm. If you wish to use any of my photos, just contact me.