Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

...tattooed window...

Posted by
larans (Lund, Sweden) on 19 July 2013 in Abstract & Conceptual and Portfolio.

Ett stick med "tatueringsnålen" (kanske ett luftgevärsskott eller en kastad sten) mot det stora fönstret på Greifswalds museum och den vackra tatuerade rosen var klar.
Detta är mitt bidrag till tatuerat fönster på Susannes foton senare ikväll.

Words create stories,
pictures create worlds.
All Rights Reserved © Lars Anshelm. If you wish to use any of my photos, just contact me.