Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

...while waiting (II)...

Posted by
larans (Lund, Sweden) on 15 November 2013 in Documentary & Street and Portfolio.

Den gamla fiskarhustrun i Hvar hamn, ömsint stickande något till sitt barnbarn, medan hon väntar på att mannen ska komma hem med morgonens fångst från havet. Visst kan det tolkas så, och fönsterna är ju där på båten!
Här kan du se orginalversionen på denna bild, som igår kom 2:a i "Fotosidan Masters" (porträtt, etapp 2).
Här kan du se fler ömsinta fönster på Susannes bilder.

Here you can see the original version of this photo, that just became no2 in the Swedish photocompetion "Fotosidan Masters" (Portrait, face 2).

Words create stories,
pictures create worlds.
All Rights Reserved © Lars Anshelm. If you wish to use any of my photos, just contact me.