Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

...balans...

Posted by
larans (Lund, Sweden) on 2 August 2014 in Art & Design and Portfolio.

Här är mitt balanserade fönster! Det blev inte från Brandts Art Gallery i Odense, men väl från ett konstgalleri i Köpenhamn. Inte heller blev det med någon cykelekvilibrist som hos Susanne. Det råder ju tyvärr cykelförbud i det här skyltfönstret enligt skyltningen! :-)

Fler balanserade fönster ser du här på Susannes bilder.

Words create stories,
pictures create worlds.
All Rights Reserved © Lars Anshelm. If you wish to use any of my photos, just contact me.