Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

...it´s your choice...

Posted by
larans (Lund, Sweden) on 12 September 2014 in Documentary & Street and Portfolio.

Valtider gör att jag väljer två bilder från Odense (!) :-). De speglar nog på något sätt vad jag kommer att lägga min röst på på söndag!
Ni får självklart välja själva, vilken ni gillar bäst och vad ni väljer på söndag....bara det inte är åt det bruna hållet!
Och visst är Yuko Ono´s "ett hål att se himlen igenom" ett helt suveränt fönster? (Danska konstnären Susanne Ussings hyllning till John Lennon 1981: War is over if you want it, framför Brandt Klædefabrik,kulturhus och museum i Odense)

Här kan du se fler fönster i valtider på Sussannes bilder

Words create stories,
pictures create worlds.
All Rights Reserved © Lars Anshelm. If you wish to use any of my photos, just contact me.